Frankfurter Allgemeine Zeitung - Logo

Energija za pametne glave

Promotori
Ljudi
Online
Društvene mreže
Promocija
Hostese
ENVY Project - Energija za pametne glave

Envy je osvojio natječaj za promociju novina F.A.Z. na njemačkim sveučilištima, uključivši u kampanju dobro razvijenu marketinšku strategiju na društvenim mrežama.

ENVY Project - Energija za pametne glave - Image 1
ENVY Project - Energija za pametne glave - Image 1
close
ENVY Project - Energija za pametne glave - Image 2

Share on Facebook

Share on Facebook

Share on Google +

Share on Google Plus +

Share on Twitter

Share on Twitter
ENVY Project - Energija za pametne glave - Image 3

Na natječaju za nacionalnu promociju dnevnih novina F.A.Z. na njemačkim sveučilištima, envy je u klasičnu promotivnu kampanju ukomponirao elemente društvenih mreža. Ispostavilo se da je sveučilišna promocija F.A.Z.-a jedan od najuspješnijih programa za stjecanje novih potrošača i sada je u svojoj petoj godini održavanja. Cijeli koncept, uključujući razvoj korporativnog identiteta i dizajna, razvijen je isključivo od strane envy-a. Naš tim je također bio zaslužan za koordinaciju turneje (uključujući komunikaciju sa svim partnerima), kao i za obuku i zapošljavanje svih promotora. Ova akcija jedna je od prvih poslovnih primjera integracije društvenih mreža u marketinšku kampanju, a njenu uspješnost dokazuje pet godina zajedničke suradnje s klijentom.

ENVY Project - Energija za pametne glave - Image 2
close
ENVY Project - Energija za pametne glave - Image 4
Frankfurter Allgemeine Zeitung - Logo

Energija za pametne glave

Promotori
Ljudi
Online
Društvene mreže
Promocija
Hostese
ENVY Project - Energija za pametne glave
close
ENVY Project - Energija za pametne glave - Image 1

Envy je osvojio natječaj za promociju novina F.A.Z. na njemačkim sveučilištima, uključivši u kampanju dobro razvijenu marketinšku strategiju na društvenim mrežama.

Na natječaju za nacionalnu promociju dnevnih novina F.A.Z. na njemačkim sveučilištima, envy je u klasičnu promotivnu kampanju ukomponirao elemente društvenih mreža. Ispostavilo se da je sveučilišna promocija F.A.Z.-a jedan od najuspješnijih programa za stjecanje novih potrošača i sada je u svojoj petoj godini održavanja. Cijeli koncept, uključujući razvoj korporativnog identiteta i dizajna, razvijen je isključivo od strane envy-a. Naš tim je također bio zaslužan za koordinaciju turneje (uključujući komunikaciju sa svim partnerima), kao i za obuku i zapošljavanje svih promotora. Ova akcija jedna je od prvih poslovnih primjera integracije društvenih mreža u marketinšku kampanju, a njenu uspješnost dokazuje pet godina zajedničke suradnje s klijentom.

ENVY Project - Energija za pametne glave - Image 1

Share on Facebook

Share on Facebook

Share on Google +

Share on Google Plus +

Share on Twitter

Share on Twitter
ENVY Project - Energija za pametne glave - Image 2
ENVY Project - Energija za pametne glave - Image 3
ENVY Project - Energija za pametne glave - Image 4
close
ENVY Project - Energija za pametne glave - Image 2
Frankfurter Allgemeine Zeitung - Logo

Energija za pametne glave

Promotori
Ljudi
Online
Društvene mreže
Promocija
Hostese
ENVY Project - Energija za pametne glave
close
ENVY Project - Energija za pametne glave - Image 1

Envy je osvojio natječaj za promociju novina F.A.Z. na njemačkim sveučilištima, uključivši u kampanju dobro razvijenu marketinšku strategiju na društvenim mrežama.

ENVY Project - Energija za pametne glave - Image 1

Na natječaju za nacionalnu promociju dnevnih novina F.A.Z. na njemačkim sveučilištima, envy je u klasičnu promotivnu kampanju ukomponirao elemente društvenih mreža. Ispostavilo se da je sveučilišna promocija F.A.Z.-a jedan od najuspješnijih programa za stjecanje novih potrošača i sada je u svojoj petoj godini održavanja. Cijeli koncept, uključujući razvoj korporativnog identiteta i dizajna, razvijen je isključivo od strane envy-a. Naš tim je također bio zaslužan za koordinaciju turneje (uključujući komunikaciju sa svim partnerima), kao i za obuku i zapošljavanje svih promotora. Ova akcija jedna je od prvih poslovnih primjera integracije društvenih mreža u marketinšku kampanju, a njenu uspješnost dokazuje pet godina zajedničke suradnje s klijentom.

ENVY Project - Energija za pametne glave - Image 2

Share on Facebook

Share on Facebook

Share on Google +

Share on Google Plus +

Share on Twitter

Share on Twitter
ENVY Project - Energija za pametne glave - Image 2
close
ENVY Project - Energija za pametne glave - Image 3
ENVY Project - Energija za pametne glave - Image 6
ENVY Project - Energija za pametne glave - Image 4
ENVY Project - Energija za pametne glave - Image 5
Frankfurter Allgemeine Zeitung - Logo

Energija za pametne glave

Promotori
Ljudi
Online
Društvene mreže
Promocija
Hostese
ENVY Project - Energija za pametne glave
ENVY Project - Energija za pametne glave - Image 1

Envy je osvojio natječaj za promociju novina F.A.Z. na njemačkim sveučilištima, uključivši u kampanju dobro razvijenu marketinšku strategiju na društvenim mrežama.

ENVY Project - Energija za pametne glave - Image 1

Share on Facebook

Share on Facebook

Share on Google +

Share on Google Plus +

Share on Twitter

Share on Twitter
close
close
ENVY Project - Energija za pametne glave - Image 2
ENVY Project - Energija za pametne glave - Image 4

Na natječaju za nacionalnu promociju dnevnih novina F.A.Z. na njemačkim sveučilištima, envy je u klasičnu promotivnu kampanju ukomponirao elemente društvenih mreža. Ispostavilo se da je sveučilišna promocija F.A.Z.-a jedan od najuspješnijih programa za stjecanje novih potrošača i sada je u svojoj petoj godini održavanja. Cijeli koncept, uključujući razvoj korporativnog identiteta i dizajna, razvijen je isključivo od strane envy-a. Naš tim je također bio zaslužan za koordinaciju turneje (uključujući komunikaciju sa svim partnerima), kao i za obuku i zapošljavanje svih promotora. Ova akcija jedna je od prvih poslovnih primjera integracije društvenih mreža u marketinšku kampanju, a njenu uspješnost dokazuje pet godina zajedničke suradnje s klijentom.

ENVY Project - Energija za pametne glave - Image 5
ENVY Project - Energija za pametne glave - Image 2
ENVY Project - Energija za pametne glave - Image 3
ENVY Project - Energija za pametne glave - Image 6