Audi Zentrum Frankfurt - Logo

Audi A6 Avant

Ljudi
Event
Hostese
ENVY Project - Audi A6 Avant

U sklopu lansiranja Audi A6 Avant automobila na tržište, Envy je bio odgovoran za izradu koncepta i realizaciju specijalnog eventa za klijente i VIP goste.

ENVY Project - Audi A6 Avant - Image 1
ENVY Project - Audi A6 Avant - Image 2

Share on Facebook

Share on Facebook

Share on Google +

Share on Google Plus +

Share on Twitter

Share on Twitter

Facebook

Facebook
ENVY Project - Audi A6 Avant - Image 1
close
ENVY Project - Audi A6 Avant - Image 3
Audi Zentrum Frankfurt - Logo

Audi A6 Avant

Ljudi
Event
Hostese
ENVY Project - Audi A6 Avant
ENVY Project - Audi A6 Avant - Image 1

U sklopu lansiranja Audi A6 Avant automobila na tržište, Envy je bio odgovoran za izradu koncepta i realizaciju specijalnog eventa za klijente i VIP goste.

ENVY Project - Audi A6 Avant - Image 2
ENVY Project - Audi A6 Avant - Image 1

Share on Facebook

Share on Facebook

Share on Google +

Share on Google Plus +

Share on Twitter

Share on Twitter

Facebook

Facebook
close
close
ENVY Project - Audi A6 Avant - Image 2
Audi Zentrum Frankfurt - Logo

Audi A6 Avant

Ljudi
Event
Hostese
ENVY Project - Audi A6 Avant
ENVY Project - Audi A6 Avant - Image 1

U sklopu lansiranja Audi A6 Avant automobila na tržište, Envy je bio odgovoran za izradu koncepta i realizaciju specijalnog eventa za klijente i VIP goste.

ENVY Project - Audi A6 Avant - Image 2

Share on Facebook

Share on Facebook

Share on Google +

Share on Google Plus +

Share on Twitter

Share on Twitter

Facebook

Facebook
close
ENVY Project - Audi A6 Avant - Image 1
ENVY Project - Audi A6 Avant - Image 3
Audi Zentrum Frankfurt - Logo

Audi A6 Avant

Ljudi
Event
Hostese
ENVY Project - Audi A6 Avant
ENVY Project - Audi A6 Avant - Image 1

U sklopu lansiranja Audi A6 Avant automobila na tržište, Envy je bio odgovoran za izradu koncepta i realizaciju specijalnog eventa za klijente i VIP goste.

ENVY Project - Audi A6 Avant - Image 1

Share on Facebook

Share on Facebook

Share on Google +

Share on Google Plus +

Share on Twitter

Share on Twitter

Facebook

Facebook
close
close
ENVY Project - Audi A6 Avant - Image 2
ENVY Project - Audi A6 Avant - Image 2
ENVY Project - Audi A6 Avant - Image 3