Volkswagen Automobile Frankfurt - Logo

Event otvaranja prodavaonice Volkswagen Automobile Frankfurt

Uslužno osoblje
Hostese
Ljudi
Graphic
Event
ENVY Project - Event otvaranja prodavaonice Volkswagen Automobile Frankfurt

envy je razvio i proveo integriranu marketinšku kampanju za event klijenta Volkswagen Automobile Frankfurt povodom otvorenja novog prodajnog mjesta u Hanau.

ENVY Project - Event otvaranja prodavaonice Volkswagen Automobile Frankfurt - Image 1
ENVY Project - Event otvaranja prodavaonice Volkswagen Automobile Frankfurt - Image 2

Share on Facebook

Share on Facebook

Share on Google +

Share on Google Plus +

Share on Twitter

Share on Twitter

Facebook

Facebook
ENVY Project - Event otvaranja prodavaonice Volkswagen Automobile Frankfurt - Image 1
close
ENVY Project - Event otvaranja prodavaonice Volkswagen Automobile Frankfurt - Image 3
Volkswagen Automobile Frankfurt - Logo

Event otvaranja prodavaonice Volkswagen Automobile Frankfurt

Uslužno osoblje
Hostese
Ljudi
Graphic
Event
ENVY Project - Event otvaranja prodavaonice Volkswagen Automobile Frankfurt
ENVY Project - Event otvaranja prodavaonice Volkswagen Automobile Frankfurt - Image 1

envy je razvio i proveo integriranu marketinšku kampanju za event klijenta Volkswagen Automobile Frankfurt povodom otvorenja novog prodajnog mjesta u Hanau.

ENVY Project - Event otvaranja prodavaonice Volkswagen Automobile Frankfurt - Image 2
ENVY Project - Event otvaranja prodavaonice Volkswagen Automobile Frankfurt - Image 1

Share on Facebook

Share on Facebook

Share on Google +

Share on Google Plus +

Share on Twitter

Share on Twitter

Facebook

Facebook
close
close
ENVY Project - Event otvaranja prodavaonice Volkswagen Automobile Frankfurt - Image 2
Volkswagen Automobile Frankfurt - Logo

Event otvaranja prodavaonice Volkswagen Automobile Frankfurt

Uslužno osoblje
Hostese
Ljudi
Graphic
Event
ENVY Project - Event otvaranja prodavaonice Volkswagen Automobile Frankfurt
ENVY Project - Event otvaranja prodavaonice Volkswagen Automobile Frankfurt - Image 1

envy je razvio i proveo integriranu marketinšku kampanju za event klijenta Volkswagen Automobile Frankfurt povodom otvorenja novog prodajnog mjesta u Hanau.

ENVY Project - Event otvaranja prodavaonice Volkswagen Automobile Frankfurt - Image 2

Share on Facebook

Share on Facebook

Share on Google +

Share on Google Plus +

Share on Twitter

Share on Twitter

Facebook

Facebook
close
ENVY Project - Event otvaranja prodavaonice Volkswagen Automobile Frankfurt - Image 1
ENVY Project - Event otvaranja prodavaonice Volkswagen Automobile Frankfurt - Image 3
Volkswagen Automobile Frankfurt - Logo

Event otvaranja prodavaonice Volkswagen Automobile Frankfurt

Uslužno osoblje
Hostese
Ljudi
Graphic
Event
ENVY Project - Event otvaranja prodavaonice Volkswagen Automobile Frankfurt
ENVY Project - Event otvaranja prodavaonice Volkswagen Automobile Frankfurt - Image 1

envy je razvio i proveo integriranu marketinšku kampanju za event klijenta Volkswagen Automobile Frankfurt povodom otvorenja novog prodajnog mjesta u Hanau.

ENVY Project - Event otvaranja prodavaonice Volkswagen Automobile Frankfurt - Image 1

Share on Facebook

Share on Facebook

Share on Google +

Share on Google Plus +

Share on Twitter

Share on Twitter

Facebook

Facebook
close
close
ENVY Project - Event otvaranja prodavaonice Volkswagen Automobile Frankfurt - Image 2
ENVY Project - Event otvaranja prodavaonice Volkswagen Automobile Frankfurt - Image 2
ENVY Project - Event otvaranja prodavaonice Volkswagen Automobile Frankfurt - Image 3